Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

ΥΠΗΡΕΣΙΑ VoIP

Η υπηρεσία VoIP δίνει τη δυνατότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη χρήση του Διαδικτύου και συνεπώς χωρίς χρέωση ή με αστική χρέωση. Αυτή τη στιγμή δεν παρέχεται εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας λόγω της υπάρχουσας τεχνολογίας στο δίκτυο κορμού των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΕΔΕΤ). Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα, λόγω φόρτου του δικτύου, η ποιότητα της τηλεφωνικής συνδιάλεξης να μην είναι ικανοποιητική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: